Junior

Junior Nedir?

Sagesse Consultancy Talent Pool Sistemi’nde; Junior kavramı 3’e ayrılır; Pre Jr; Early Jr ve Late Jr.

Pre-Junior:  Üniversite Hazırlık-1 veya 2. sınıfta olan ( 18-21 yaş arası – yaş aralığı görecelidir, kişilerin yaşları daha büyük olabilir ) kişiler Pre-Junior olarak tanımlanırlar. Kariyer planlamalarında, erken yaşta adımlar atmaya başlayan yetenekli, disiplinli ve çalışkan Mühendislik Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ya da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden oluşurlar.

Pre-Junior Amaç: Sagesse Talent Pool, erken yaşta Profesyonel İş Yaşamı’na hazırlanmak isteyen bu grubu, kariyer yönlendirmeleriyle mezuniyet sonrası, market ihtiyaçlarına göre yetiştirmeyi hedefler. Pre-Junior dönemde, Sagesse Talent Pool’da hazırlanmaya başlayan kişiler; 3. ve 4. sınıfa geldiklerinde Yurtdışında ve Yurtiçinde projelerde deneyim kazanmaya; farklı projelerde staj hakkı elde etmeye başlayacaklardır. Sagesse Talent Advisors; bu kişilerin sürekli gelişimlerini takip ederek; hazır olduklarında gerekli referansları kendilerine sağlayacaktır.

Early-Junior: Üniversite 3.4. sınıf ya da master, veya iş yaşamında 1 sene tecrübeli yeni mezun kişiler ( 21-24 yaş arası -yaş aralığı görecelidir, kişilerin yaşları daha büyük olabilir ) Early-Junior olarak tanımlanırlar. İş yaşamına biraz daha yaklaşmış ya da iş yaşamında çok kısa süre tecrübe edinmiş yetenekli, disiplinli ve çalışkan Mühendislik Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ya da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ve yeni mezunlarından oluşurlar.

Early-Junior Amaç : Sagesse Talent Pool, yoğunlaştırılmış bir şekilde kariyer hedefi yüksek olan bu grubu, kendi öngörüleri doğrultusunda market ihtiyacına göre yönlendirir ve yetiştirir. Kişilerin göstereceği performanslar doğrultusunda Avrupa Birliği Ülkeleri’nde, Azerbaycan’da, Rusya ve Baltık Ülkeleri’nde, Türkiye’de Sagesse Consultancy’nin ve ortaklarının projelerinde pratik kazanma, staj yapma imkanı sağlanmaya çalışılır. Sagesse Performans Değerlendirmeleri doğrultusunda; gerçek yetenekler firmalara refere edilir. Sagesse Consultancy’de yetenek; kişilerin teknik bilgi düzeyi, profesyonel iş yaşamı sosyal becerilerine dair bilgi düzeyi, yabancı dil hakimiyetleri ve kişilik envanterlerinin optimum noktaları olarak tanımlanır.

Late-Junior: İş yaşamında 2-3-4 sene tecrübeli kişiler, Sagesse Consultancy Talent Pool standartlarına göre Late-Junior’dır.

Late-Junior Amaç: İş yaşamında az-orta tecrübeli kişilerin, uzmanlık alanlarında özelleşmesinin sağlanması; ya da aranılan kriterlere uyması durumunda yurtiçi ve yurtdışı projelere refere ya da delege edilmesidir.

Junior Grubu, Sagesse Talent Pool’a Girebilmek İçin Hangi Şartları Gerçekleştirmelidir? 

Late Junior Grubu:

* Bu kişiler direkt olarak resimli-word formatındaki İngilizce ve Türkçe güncel CV’lerini; tbirakoglu@sagesseconsultancy.com adresine göndererek değerlendirmeye girebilirler. Kişilerin, aşağıdaki koşulların hangisini tamamlamaları gerektiği danışmanlarımız tarafından belirtilecektir. Ancak, CV’nin yeterlilik durumuna göre, başvuru yapan kişiler, hiçbir şart aranmadan direkt olarak projelere yönlendirilebilirler. Projelere yönlendirilen tüm adaylar; sadece ve sadece en alt başlıkta yazan şartı***  sağlamak zorundadırlar.

1) Kişilerin, SAP ya da talep edilen diğer Bilgi Teknolojileri ( .Net, Oracle, Java , Android Programlama vs) deneyimi yeterli değilse, SAP Uzmanlık Eğitimleri’ni ya da diğer Bilgi Teknolojileri Eğitimlerini ( eğer Sagesse’de o eğitim açılıyorsa )  Sagesse Consultancy’den almalıdır. Bu zorunlu koşuldur.

2) Kişilerin, İngilizce dil seviyesine göre, dil eğitimi alması gerekiyorsa; İngilizce Dil Eğitimi’ni Sagesse Consultancy’nin yönlendireceği eğitim kurumundan almaları artı sağlayacaktır.

3) Kişilerin, İngilizce dil seviyesi yeterliyse; Business English & Ethics başlıklı eğitime Sagesse Consultancy’de katılmalıdırlar. Bu zorunlu koşuldur.

4) Gerçekleştirilecek projede, Almanca dil bilgisi gerekiyorsa; ve kişilerin Almanca seviyeleri B2 seviyesinde değilse; kişiler bu eğitimi Sagesse Consultancy’nin yönlendireceği eğitim kurumundan almaları artı sağlayacaktır.

5) Kişilerin, Soft Skills Management ( Profesyonel İş Yaşamı Sosyal Bilimler Eğitimleri ) eğitim ya da danışmanlık desteklerine ihtiyaçları varsa; Sagesse Consultancy sertifikalarını almaları, büyük artı sağlayacaktır.

***Sagesse Consultancy’nin referansıyla, Avrupa Birliği Ülkeleri’nde yönlendirilen projelere, mülakatlar sonrasında kişi kabul edilirse ( sadece ve sadece projede işe alım gerçekleşirse ) kişiler, 2 gün sürecek olan Sagesse International Business Codes  ( SIBC ) sertifikasını almak zorundadırlar. Bu katılımcı sertifikası, Sagesse Consultancy ve Partnerleriyle yapılan anlaşmalar gereği zorunludur. Danışmanlık, entegrasyon ve iş etiği üzerinedir.

Early-Junior Grubu: 

Bu gruptaki kişiler, gelecekte Sagesse Talent Pool’dan faydalanabilmeleri için, profesyonel danışmanlarımız tarafından yönlendirilecektirler. Lütfen ön yazı ile birlikte resimli-güncel-word formatındaki CV’nizi tbirakoglu@sagesseconsultancy.com adresine gönderiniz. Başarı düzeyi yüksek kişilere; Sagesse Consultancy eğitimlere ücretsiz katılma imkanı ( burs ) sağlayabilmektedir. Bu durum tamamen Sagesse Consultancy insiyatifindedir. Amaçları, mezuniyetleri sonrası Sagesse Talent Pool imkanlarından yararlanmak olan fakat Burs alamayan öğrenciler; belirli indirimlerle eğitimlere katılabilirler.

1) Kişilerin, SAP ya da talep edilen diğer Bilgi Teknolojileri ( .Net, Oracle, Java , Android Programlama vs) deneyimi yeterli değilse, SAP Uzmanlık Eğitimleri’ni ya da diğer Bilgi Teknolojileri Eğitimlerini ( eğer Sagesse’de o eğitim açılıyorsa )  Sagesse Consultancy’den almalıdır. Bu zorunlu koşuldur.

2) Kişilerin, İngilizce dil seviyesine göre, dil eğitimi alması gerekiyorsa; İngilizce Dil Eğitimi’ni Sagesse Consultancy’nin yönlendireceği eğitim kurumundan almaları artı sağlayacaktır.

3) Kişilerin, İngilizce dil seviyesi yeterliyse; Business English & Ethics başlıklı eğitime Sagesse Consultancy’de katılmalıdırlar. Bu zorunlu koşuldur.

4) Gerçekleştirilecek projede, Almanca dil bilgisi gerekiyorsa; ve kişilerin Almanca seviyeleri B2 seviyesinde değilse; kişiler bu eğitimi Sagesse Consultancy’nin yönlendireceği eğitim kurumundan almaları artı sağlayacaktır.

5) Kişilerin, Sagesse Profesyonel Yaşama Hazırlık ( SPYH ) sertifikalarına sahip olmaları, artı sağlayacaktır. Bu seriden alınacak her sertifika, Sagesse Talent Pool dışında da, iş imkanlarını artıracaktır.

***Sagesse Consultancy’nin referansıyla, Avrupa Birliği Ülkeleri’nde yönlendirilen projelere, mülakatlar sonrasında kişi kabul edilirse ( sadece ve sadece projede işe alım gerçekleşirse ) kişiler, 2 gün sürecek olan Sagesse International Business Codes  ( SIBC ) sertifikasını almak zorundadırlar. Bu katılımcı sertifikası, Sagesse Consultancy ve Partnerleriyle yapılan anlaşmalar gereği zorunludur. Danışmanlık, entegrasyon ve iş etiği üzerinedir.

Pre-Junior Grubu:

Bu gruptaki kişiler, gelecekte Sagesse Talent Pool’dan faydalanabilmeleri için, profesyonel danışmanlarımız tarafından yönlendirilecektirler. Lütfen ön yazı ile birlikte resimli-güncel-word formatındaki CV’nizi tbirakoglu@sagesseconsultancy.com adresine gönderiniz. Başarı düzeyi yüksek kişilere; Sagesse Consultancy eğitimlere ücretsiz katılma imkanı ( burs ) sağlayabilmektedir. Bu durum tamamen Sagesse Consultancy insiyatifindedir. Amaçları, mezuniyetleri sonrası Sagesse Talent Pool imkanlarından yararlanmak olan fakat Burs alamayan öğrenciler; belirli indirimlerle eğitimlere katılabilirler.

1) Kişilerin, SAP ya da talep edilen diğer Bilgi Teknolojileri ( .Net, Oracle, Java , Android Programlama vs) deneyimi yeterli değilse, SAP Uzmanlık Eğitimleri’ni ya da diğer Bilgi Teknolojileri Eğitimlerini ( eğer Sagesse’de o eğitim açılıyorsa )  Sagesse Consultancy’den almalıdır. Bu zorunlu koşuldur.

2) Kişilerin, İngilizce dil seviyesine göre, dil eğitimi alması gerekiyorsa; İngilizce Dil Eğitimi’ni Sagesse Consultancy’nin yönlendireceği eğitim kurumundan almaları artı sağlayacaktır.

3) Kişilerin, İngilizce dil seviyesi yeterliyse; Business English & Ethics başlıklı eğitime Sagesse Consultancy’de katılmalıdırlar. Bu zorunlu koşuldur.

4) Gerçekleştirilecek projede, Almanca dil bilgisi gerekiyorsa; ve kişilerin Almanca seviyeleri B2 seviyesinde değilse; kişiler bu eğitimi Sagesse Consultancy’nin yönlendireceği eğitim kurumundan almaları artı sağlayacaktır.

***Kişilerin, Sagesse Profesyonel Yaşama Hazırlık ( SPYH ) sertifikalarına sahip olmaları, artı sağlayacaktır. Bu seriden alınacak her sertifika, Sagesse Talent Pool dışında da, iş imkanlarını artıracaktır.

*Sagesse Consultancy’nin referansıyla, Avrupa Birliği Ülkeleri’nde yönlendirilen projelere, mülakatlar sonrasında kişi kabul edilirse ( sadece ve sadece projede işe alım gerçekleşirse ) kişiler, 2 gün sürecek olan Sagesse International Business Codes  ( SIBC ) sertifikasını almak zorundadırlar. Bu katılımcı sertifikası, Sagesse Consultancy ve Partnerleriyle yapılan anlaşmalar gereği zorunludur. Danışmanlık, entegrasyon ve iş etiği üzerinedir.

 

 

Sagesse Consultancy: Üretkenlik. Verimlilik. Çalışkanlık. Analitik Çözüm. Maliyet Düşürücü Uygulamalar. Problemlere Akılcı Yaklaşım. İyi Zaman Yönetimi. Her Müşteri İçin Özel İhtiyaç Analizi. Yaratıcılık. Dürüstlük. Açık İletişim. İnsan Odaklı Yaklaşım.

 

 

 

Biz Sizi Arayalım!
Lütfen en kıza sürede sizi arayabilmemiz için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.
Gönder
Bilgileriniz Alındı.
Teşekkür Ederiz.